Değerden büyümeye
Yatırım hedeflerimize ulaşmak yolunda etik ilkelere bağlı olmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz.
Tüm paydaşlarımızın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken etik ilkelerimize uygun davranmasını bekliyoruz.
% 0

Kadın Çalışan Oranı

Karbon Salınımı Olmayan Şirketlere Yatırım

0

Girişime Katkı

(2022 Yılında)

Yatırım Stratejimizin Temelinde Sürdürülebilirlik Var

Teknoloji yatırımlarında en inovatif alternatif varlık yöneticisi olma vizyonumuz ve farklı aşama ve dikeylere yatırım yapan girişim sermayesi fonlarımızla hem girişimcilere hem de yatırımcılara katma değer üretmeye devam ediyoruz. Yatırım stratejimizin temelinde; gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişimlere uzun vadeli yatırımlar yapmak, böylece şirketlerin potansiyellerine ulaşmalarını ve sermayedarları için değer yaratmalarını sağlamak ve yine teknolojiyle yönetilen fonlar kurarak yatırımcılarımıza inovatif ve değer üreten yatırım imkânları sunmak bulunmaktadır.

Boğaziçi Ventures olarak yatırım yaptığımız şirketleri ekonomik olarak desteklemekle yetinmiyor, sosyal ve çevresel açıdan gelişimlerini de destekliyoruz. Yatırım yaptığımız şirketlerin sürdürülebilir başarılar elde etmesi için çabalıyoruz. “Disruptive innovation” olarak belirlediğimiz stratejimize paralel olarak teknolojiye ve teknoloji ile yönetilen ürünlere yatırım yapmayı tercih ediyor, “iyilik için teknoloji” misyonumuzu sürdürülebilirlik vizyonumuzla bütüncül görüyoruz. Öncü girişim sermayesi şirketi olarak, her zaman yaptığımız yatırımlar ve girişimler sonucunda elde ettiğimiz değerlerle toplumun güçlendirilmesini ön planda tutuyoruz.

Yatırım hedeflerimize ulaşmak yolunda etik ilkelere bağlı olmayı bir zorunluluk olarak görüyor ve tüm paydaşlarımızın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken etik ilkelerimize uygun davranmasını bekliyoruz.

“Değerden büyümeye” stratejimizle ve sürdürülebilirliğin ekosistemimize etkisinin bilinciyle; ESG yönetimini tüm iş süreçlerimize entegre ederek sosyal ve çevresel etkileri değerlendirmek ve yönetişim uygulamalarını güçlendirmek için portföy şirketlerimizle etkin biçimde çalışıyor, “değerden büyümeye” modelimizi birlikte büyütmeyi ve paylaşmayı temenni ediyoruz.

SÜRDÜREBİLİRLİK ODAK ALANLARIMIZ

Boğaziçi Ventures olarak değer yaratma sürecimizde yatırımlarımızı yönetirken güncel sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dikkate dikkate alıyor, yatırımlarımızda teknolojiyi ve dijitalleşmeyi destekleme odağımızla şirketlerin iş süreçlerinde kilit rol oynuyoruz.

ETKİ RAPORU

Etki Raporu
(2022)

Etki Raporu
(2021)

BOĞAZİÇİ VENTURES

E-BÜLTEN‘E KAYIT OLUN

Mail adresiniz ile Boğaziçi Ventures E-bülten’e kayıt olabilirsiniz.