Boğaziçi Ventures
Boğaziçi Ventures İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla İkitelli Osb. Mah., YTÜ İkitelli Teknopark Sokak, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Blok No: 1, İç Kapı No: 2B9, Başakşehir, İstanbul adresinde kurulu BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (“BV Teknoloji”)   tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında www.bogaziciventures.com alan adlı internet sitemizde (“İnternet Sitesi”) yer alan hizmetlerden faydalanmanız esnasında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

BV Teknoloji, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde

  • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
  • işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
  • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı

Toplama. Tarafınıza ait Kişisel Veriler, İnternet Sitesi ziyaretiniz sırasında ve doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Verileriniz BV Teknoloji kullanıcı veri tabanı üzerinde saklanmaktadır.

Hukuka Uygunluk Sebepleri Kapsamında İşleme

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2’de belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Investor Club. BV Teknoloji, aşağıda tabloda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlarla, belirtilen birimler aracılığıyla ve yine belirtilen sürelerle sınırlı olarak işlemektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz İnternet Sitesi’nde yer alan Investor Club’a üyeliğinizin tamamlanması, sizinle iletişim kurulması, ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve hukuki işlem süreçleriyle ilgili olarak işlenecektir. İşbu verilerin işlenmesi, KVKK’nın 5/2 maddesinin (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, (ç) bendi uyarınca hukuki yükümlülüklerin ifası ve (e) bendi uyarınca BV Teknoloji’nin bir hakkı tesisi, koruması veya gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleşmekte olup, açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Investor Club’a üye olurken ayrıca size referans olan kişinin ad ve soyadını belirtmeniz gerekmektedir. KVKK uyarınca bu kapsamda size referans olan kişiye gerekli aydınlatmayı yapmanız ve kişisel verilerinin işlenmesi hususunda ilgili kişiyi bilgilendirme yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz gerekmektedir.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Veriyi İşleyen

Saklama Süresi

Ad, soyad

İlgili mevzuata uyum ve hizmet ilişkisi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuata uyum, düzenlenecek çevrimiçi toplantılara ve seminerlere (webinar) katılım kaydınızın yapılması, talep ettiğiniz hizmetlerin İnternet Sitesi’nde yer alan Investor Club’a üyeliğiniz yoluyla sizlere sağlanması amaçlarıyla

Müşteri İlişkileri, Ürün Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

E-posta adresi, telefon numarası

Faaliyetler ve sunulan hizmetler ile ilgili iletişim kurmak amacıyla, düzenlenecek çevrimiçi toplantılara ve seminerlere (webinar) katılım kaydınızın yapılması amacıyla

Müşteri İlişkileri, Ürün Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Referans olan kişinin ad ve soyadı

Talep ettiğiniz hizmetlerin İnternet Sitesi’nde yer alan Investor Club’a üyeliğiniz yoluyla sizlere sağlanması amacıyla

Müşteri İlişkileri

Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Zoom üzerinden düzenlenecek çevrim içi toplantılar ve seminerler (webinar). Zoom toplantılarında ve seminerlerinde toplantı kayda alınmaya başlandığı anda katılımcılara kayda izin verip vermedikleri sorulur. Katılımcılar kayda izin verdiği takdirde katılım gerçekleşir. Toplantı kayıtları Zoom tarafından gelişmiş şifreleme standartları 256 (Advanced Encryption Standard (AES) 256) ile korunur. Toplantı kayıtları ayrıca yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google Drive ile paylaşmaktadır. Görsel ve işitsel verileriniz toplantı tarihi itibarıyla on (10) yıl süreyle saklanacaktır.

Açık Rızanıza Dayalı İşleme

Bülten aboneliği. İnternet Sitesi’nde, e-posta adresinizi bülten aboneliği amacıyla bizimle paylaşma seçeneği sunulmaktadır. Bu bilgiyi bizimle paylaşıp paylaşmamak tamamen sizin tercihizde ve takdirinizdedir. Söz konusu bilgileri paylaşmamanız internet sitesini kullanmanıza engel olmayacaktır.

Bu bilgiyi talep etmemizdeki amaç kullanıcı veri tabanı kayıtları oluşturmaktır.  Kullanıcı veri tabanı müşteri ilişkilerini yönetmek üzere kullanılmaktadır.

Bülten aboneliği esnasında burada belirtilen kişisel bilgilerinizi beyan etmeniz ve İnternet Sitesi’nde rıza beyanına ilişkin kutucuğu işaretlemeniz halinde BV Teknoloji’ye bu bilgileri burada belirtilen amaçlarla işlemek üzere açık rıza vermiş olacaksınız. Bu halde, BV Teknoloji bu paragrafta belirtilen kişisel verilerinizi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak işleyecektir. Bu veriler, hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Pazarlama  ve reklam amaçlı ticari iletişim. BV Teknoloji, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranızı bülten aboneliğiniz sırasında tercihinize bağlı olarak bizlerle paylaşmanız ve açık rızanızın varlığı halinde BV Teknoloji tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, kullanıcı veri tabanı oluşturmak, şahsınıza uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket veya istatistiki çalışmalar yapılması, ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanması, bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler için memnuniyet ve verimlilik analizleri yapılması, tarafınıza promosyon ve hediyeler gönderilmesi, telefon, e-posta, SMS, WhatsApp ve benzeri uzaktan iletişim araçları üzerinden iletişime geçilmesi ve/veya ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve reklam, pazarlama ve ticari iletişim amaçlarıyla da işlenebilir. Verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar dahil ticari iletişim faaliyetlerini yürütmek üzere işlenmesi KVKK madde  5/1 uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır. Bu veriler, hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Seminer kayıtlarının sosyal medya platformlarında yayını. BV Teknoloji, Zoom üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi seminer kayıtlarını tanıtım amacıyla LinkedIn, Youtube gibi sosyal medya platformlarında yayınlayabilecektir. Çevrim içi seminerlerin yayınlanmasına ilişkin rızanızı geri çekmeniz halinde BV Teknoloji, ilgili toplantı kaydında sesinizi ve/veya görüntünüzü sizinle bağdaştırılamayacak biçimde değiştirerek anonim hale getirecektir.  Bu veriler, seminer tarihi itibarıyla 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz onayınızı çekmediğiniz takdirde belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha edilecektir. Onayınızı geri çekmeniz halinde onayınızı geri çektiğiniz tarihi müteakip ilk imha periyodunda imha edilecektir.

Otomatik İşleme. Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla ve pazar analizi değerlendirmeleri dahil olmak üzere analog yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin  Üçüncü Şahıslara Aktarımı

  • KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden Kişisel Veri Paylaşımı

 

BV Teknoloji, kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve/veya bir hakkını tesis etme, kullanma veya koruma  için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

  • sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak BV Teknoloji içindeki teknik destek birimleri ve BV Teknoloji’nin e-posta ileti hizmetini sağlamaktaki tedarikçileri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri, mali müşavirler ve tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara,
  • yatırım tercihleriniz ve talepleriniz doğrultusunda yatırım işlemlerini yapmak ve yürütmek üzere BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’ne, ve
  • emniyet birimleri, adli merciler, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile  kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

 aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

  • KVKK madde 8/1’e İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı

BV Teknoloji, pazarlama, reklam, analiz, değerlendirme ve ticari iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere üçüncü şahıslardan hizmet  alabilir. Bu halde, söz konusu veri aktarımı KVKK madde 8/1 uyarınca açık onayınıza dayanılarak gerçekleşebilir. 

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

Kişisel Verilerin Yurt Dışından Erişimi

BV Teknoloji açık onayınız doğrultusunda, ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numaranız ve çevrim içi toplantılara katılmanız halinde görsel ve işitsel kişisel verilerinizi yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google Drive ile paylaşmaktadır.

Toplantı kayıtlarının sosyal medya platformlarında yayınlanması halinde kişisel verileriniz ilgili sosyal medya platformlarının yurt dışı sunucularında saklanabilecektir. Bu kapsamda sosyal medya platformlarının gizlilik politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir.

BV Teknoloji kurumsal e-posta ağı Google programları üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, BV Teknoloji işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğünüz tüm e-posta iletişimi Google’ın yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. BV Teknoloji, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren ekleri şifreleyecektir.

Ayrıca BV Teknoloji, açık rızanız doğrultusunda sizinle WhatsApp uygulaması aracılığıyla iletişime geçecektir. Bu durumda, WhatsApp üzerinden yürütülen bütün iletişimler WhatsApp’ın yurtdışındaki sunucularında WhatsApp tarafından şifreli olarak saklanmaktadır.

Söz konusu saklama, İnternet Sitesi üzerinden sizden açık bir şekilde alınan açık onayınıza dayanmaktadır. Açık onayınızın hukuki dayanağı KVKK m.9/1 hükmüdür. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası

BV Teknoloji, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kişisel verileriniz, tablolarda “Veri İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili departman tarafından web sitesi, online formlar, e-postalar, kartvizit, telefon ve sözleşmeler aracılığıyla doğrudan veri sahibinden toplanmaktadır.

BV Teknoloji, müşterileri, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve yöneticilerine yönelik ayrı özel bilgilendirme metinleri (aydınlatma metni) hazırlamıştır. Bu aydınlatma metinleri her ilgili kişi grubuna ulaştırılmış veya erişim yetkisi verilmiştir.

 

 

Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz). Yukarıda sayılan bu taleplerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. BV Teknoloji, talebinizi talebin ve gerekli belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusu: BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi

Mersis No: 0541055019600017

Adres:  İkitelli Osb. Mah., YTÜ İkitelli Teknopark Sokak, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Blok No: 1, İç Kapı No: 2B9, Başakşehir, İstanbul

E-Posta: [email protected]

Yatırımcı İlişkileri Birimi ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

 

Talebiniz halinde BV Teknoloji her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.

 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden iletişime geçiniz.

BOĞAZİÇİ VENTURES

E-BÜLTEN‘E KAYIT OLUN

Mail adresiniz ile Boğaziçi Ventures E-bülten’e kayıt olabilirsiniz.