TR

“YENİ DÖNEM”

Türkiye’nin önde gelen gruplarından Borusan’da harika bir 30 yıl geçirdikten sonra 2018 sonunda emekli oldum. Emekliliğin bana etkisi, azaldığını hiç düşünmediğim içimdeki başarma azminin yanına paylaşma ve geri verme duygularını güçlü bir şekilde ilave etmesi oldu. Bu paylaşma ve geri vermenin öne çıktığı hayatımın ikinci perdesinin odak alanının yeni ekonomi ve teknoloji bazlı olacağı zaten belliydi diyebilirim. Çünkü dünyada iş modelleri geliştirme, rekabet etme ve değer yaratmanın şeklinin değiştiğini ve bu yeni düzenin temelinde yaratıcılık ve teknolojinin yattığını uzun süredir görüyor ve bu dünyanın içinde olmak istiyordum. 

Ayrıca meslek hayatımda yapmaya çalışmakta olduğum bu değişimin biraz da doğal olduğunu düşünüyorum. Örneğin Amerika’da emekli olan CEO’ların üçte biri hayatlarını bir şekilde risk sermayesi şirketleri ile ilişkilendiriyor. Yatırım yapıyorlar, yatırım komitelerinde bulunup bir şekilde startup/girişimcilik dünyasına destek oluyorlar. Ben bunu belli birikimleri elden edenlerin kazandıklarını geri vermeleri olarak değerlendiriyorum ve benim de bunu yapabilme imkanım oluştuğu için kendimi şanslı hissediyorum. 

Bu doğrultuda 2 yıla yakın süredir kendi startup yatırımlarımı yaptığım bir portföy oluşturmaktayım. Buna devam etmek istiyorum. Ancak startup ekosistemine asıl katkımın Boğaziçi Ventures’ın bir parçası olmam sayesinde gerçekleşeceğine inanıyorum.  Çünkü Boğaziçi Ventures startuplara fon sağlamanın yanında tecrübe ve ilişkilerini de çok daha sistematik ve güçlü bir şekilde sağlayacak bir yapı ve platform sunuyor. 

Boğaziçi Ventures’ın yatırım yapacağı girişimcilerin stratejik yönlendirme, organizasyonel gelişim, pazara, müşterilere, yeni fon imkanlarına ulaşmalarına ve de faaliyetlerini uluslararası boyuta taşımalarına ciddi katkı sağlayacağına ve ülkemize birçok başarı hikayesinin kazandırılmasına yardımcı olacağına gönülden inanıyorum. Bu yolculuğa diğer ortaklarımla beraber destek vermem de benim ikinci perdemin gurur kaynağı olacak.


ENG

“A NEW ERA”

 

After spending 30 wonderful years in Borusan, one of Turkey’s leading business conglomerates, I retired at the end of 2018. Retirement had affected me in such a way to add a strong feeling of sharing and giving back to my never-ending determination to succeed. It was already clear that the second act of my life, in which this feeling of sharing and giving back is highlighted, would focus on new economy and technology. The reason behind this is that for a long time, I have seen that the way of developing business models, competing and creating value has changed. As creativity and technology have been the basis of this new order, I wanted to be a part of this world. 

I also think that this change I am trying to make in my business life is quite natural. For example, one third of the CEOs retired in the United States somehow end up associating their lives with venture capital companies. They make their own investments or join investment committees to support the world of startups and entrepreneurship. I consider this as a process of giving back to younger generations what you have accumulated over many years in terms of wisdom, experience and network. 

In this regard, I have been creating a portfolio where I have made my own startup investments for nearly 2 years. I want to continue this pursuit which I thoroughly enjoy. However, I believe that my main contribution to the startup ecosystem will come from becoming a part of Boğaziçi Ventures.  Boğaziçi Ventures does not only fund startups but also systematically and efficiently support the managements of the startups in growing their businesses internationally. 

Boğaziçi Ventures will make a significant contribution to the startups on strategic direction, organizational development, market reach as well as helping on new funding and international growth.  I sincerely believe that it will help create many success stories in Turkey. Contributing to this journey alongside my other partners will be the pride and joy of the second act of my life.